Povestire șamanică

slideshow_2

Tânărul ucenic stătea în interiorul cortului. Locuia acolo de ceva timp cu Altai Kam, bătrânul șaman. În afara cortului bătea vântul. Încet încet începea să-l cuprindă un sentiment de mâhnire; începu să-și amintească casa, rudele, „viață ușoară” de oraș de dinainte. Șamanul, poate pentru că și-a dat seama de starea lui sau poate pentru că simțea aceeași mâhnire, începu să cânte un cântec liric. Nu și-ar fi putut imagina că bătrânul șaman putea să cânte atât de bine. Din cauza cântecului, dorul lui de casă și tristețea lui crescură atât de mult încât, fără să vrea, începu să plângă.

Asta s-a întâmplat, spuse bătrânul după ce termină cântecul, pentru că ai realizat cum te „omoară” totul. Ideea ta cu privire la cine ești, legată de trecut, atașamente și de toate amintirile. Te-ai topit complet în interiorul acestor amintiri, te-ai identificat complet cu ele și te-au absorbit total!

Da, m-am cufundat cu totul în emoția cântecului, începu el să se scuze.

Am cântat acest cântec înadins, răspunse bătrânul, ca să întăresc ce era deja în tine. Dar la început ai auzit un alt „cântec”. Există o femeie din trecutul tău care tânjește după tine. A intrat în tine și ai început să îți plângi de milă. Tios, sufletul tău, te-a tras în lumea Erlik și ai început să îți pierzi din energia vitală, care este sufletul tău șamanic, Kut, puterea ta. Dacă un om este nefericit, ca acum, o lungă perioadă de timp, trăind în trecut, își va pierde Kut-ul. O astfel de persoană se poate chiar îmbolnăvi sau să fie lovită de nenorociri și eșecuri. Acum concentrează-te! Cine îți deranjează Kut-ul? Cine te trage în jos în lumea lui Erlik? întrebă bătrânul, adăugând lemne pe foc

Fishbone închise ochii și începu să își amintească toate femeile cu care a avut legături. Mai întâi și-a amintit de Maria Anna și simți imediat cum l-a lovit un curent electric! De la această femeie venea înapoi doar putere și independență. După care își aminti de Lilly și simți starea de furie și gelozie agresivă. Erau momente în care femeia aceasta era atât de furioasă, că simțea o senzație de tensiune ca și s-ar fi aflat în pericol. Își aminti că, în acele momente, se străduia să se înfurie și mai tare și să fie dur pe interior pentru a elimina frica. Selina! Da, durerea venea de la ea! Se gândea la el.

Ei bine, ai înțeles ce s-a întâmplat, nu? întrebă bătrânul. Acum concentrează-ți atenția asupra viitorului, Regatului Ulgen Han și schimbă-ți starea interioară.

Tânărul învățăcel se așeză într-o poziție confortabilă și începu să simtă și să viseze cum în viitor urma să se întâlnească cu Selina.

Nu! îl întrerupse bătrânul, nu trimite trecutul în viitor, pentru că așa nu va fi viitor! Va fi doar un cerc închis de evenimente care se va repeta! În acest fel nu vei merge mai departe în viață, deloc!

Fishbone inspiră adânc și expiră cu putere. Își îndreptă spatele și se concentră în centrul frunții unde trăiește sufletul creativității, Bosi. Apoi începu să se concentreze în viitor. Se gândi că urma să transmită oamenilor marea cunoaștere a lui Altai Kam. Visă că va ajuta oamenii să își schimbe viața în bine. Se văzu pe sine fericit, plin de succes, concentrat, plin de viață! Și apoi, ca și cum ar fi fost transferat în copilărie, începu să se simtă purtat de curent  într-un loc unde avea senzația că ceva mare și măreț îl aștepta în viitor, când va fi mai puternic, mai fericit și mai înțelept! Din aceste sentimente, starea sa se transformă complet, acum fiind plin de entuziasm și energie. Imediat simți că vrea să facă ceva.

Asta e! Acum ești în starea bună! spuse Altai Kam. Luă două oase și începu să le bată unul de altul creând o melodie veselă.

Dar, sunt amintirile și tot trecutul nostru un lucru complet rău? Chiar ne distrug? Cum este posibil? Cum putem trăi fără amintiri și fără trecut?

Nu putem trăi fără nicio amintire, dar putem trăi fără identificarea cu trecutul, atașamentul față de trecutul nostru, răspunse bătrânul șaman. Mai mult, există Tios-strămoși puternici și unele amintiri care ne pot ajuta pe calea noastră. De exemplu, propriul mea învățător, șamanul negru, care este un Tios-strămoș foarte puternic ne ajută foarte mult. Și această țigancă de care ți-ai amintit mai întâi, oh! E puternică! De la ea venea o stare complet diferită!

Da, fu de acord Fishbone și deveni foarte impresionat de faptul că bătrânul îi putea citi gândurile atât de bine.

Acum fă „Kamlanie”, du-te la Erlik și vezi ce te mai trage acolo, în lumea de jos.

După ce își luă toba, începu să-și invoce spiritele care îl ajutau, în timp ce obiectele de pe uniforma lui se loveau unul de altul scoțând sunete metalice puternice și ciudate. Intră în starea de transă șamanică.  Călărind toba, el se transformă în animalul său de putere, cerbul, din a cărui piele era făcută toba și, împreună cu spiritele care îl ajutau, coborî în lumea de jos. Acolo a văzu Tios-ul oamenilor. Unele erau foarte mari, amestecate cu firele de atașamente. Altele erau ca plasele lipite pe umbrele amintirilor, amintiri ale lucrurilor, oamenilor și evenimentelor care deja se întâmplaseră. În acest iad, îl întâlni pe ajutorul de bază al lui Erlik, Jayan Jayatsi. Acesta îl conduse la niște siluete, ca niște ființe umane mici, care erau, de asemenea, Tios-ul unor diferite persoane. Păreau să fie legate cu frânghii de ceva.

Vezi? Acestea sunt Tios-urile oamenilor. Unele dintre ele sunt aproape de moarte, altele sunt bolnave. Kut-ul oamenilor vine aici, la Erlik, care creează Tios-ul, sufletul-amintire și l-a dat oamenilor, ca să-și mănânce Kut-ul și să-i hrănească lumea. Aici sunt funiile identificării pe care trebuie să le tai ca să nu mori, ci să te eliberezi, să devii independent și să atingi nemurirea.

Dintr-o dată, în fața tânărului șaman apărură toate firele și frânghiile atașamentelor și slăbiciunilor sale. Erau prinse în trecut și îl trăgeau către Erlik, conducându-l pas cu pas către degradare, lipsă de putere și resemnare. Cu toată puterea, trase de Tios-ul lui pentru a-l desprinde și separa de legături. Dar puterea lui nu era suficientă pentru a-și elibera Tios-ul. Frânghiile abia de se mișcaseră și se mai slăbiseră puțin.

Hmmm, da, da … puterea de detașare, liberul arbitru nu este încă suficient pentru a rupe toate legăturile deodată, îi spuse Jayan lui Fishbone. Trebuie să le tai una câte una. Văd că nu ai atașament pe nevoia de a avea o cariera sau copii sau față de rudele tale. E deja destul de mult.

Cu aceste cuvinte ucenicul se trezi în cort. Era din nou cu Altai kam.

Acum știi ce te face să îmbătrânești și să mori? întrebă bătrânul șaman

Fishbone răspunse că a înțeles în timp ce încerca să își scoată uniforma șamanică și să își revină din starea de transă.

Bea rădăcina, îi zise șamanul oferindu-i băutura. Rădăcina de aur crește doar pe munți, iar munții au legătură cu lumea de sus. Pe vârfurile munților există concentrată multă putere, care intră în rădăcină și, prin băutură, în tine.

După ce bău această băutură amară și ciudată, Fishbone se strâmbă.

Ce altceva ne poate da mai mult din puterea lui Kut? întrebă el

Bătrânul puse deoparte sticla cu rădăcina de aur și rămase tăcut o vreme.

Multe lucruri ne pot da Kut-ul și multe altele îl pot lua. Mâncarea bună, sănătoasă ne dă putere vitală. Kut se poate dobândi și prin urmărirea obiectivelor cu vigoare și hotărâre și prin cultivarea în interiorul tău a stării de foc interior, ceea ce înseamnă a fi pozitiv, activ și intens în modul în care îți exprimi viața. În plus, puterea vitală este generată prin vise mari, obiective și aspirații mărețe și urmându-ți pasiunea și scopul vieții tale. Frica și vina, amânarea, suprimarea interioară, neglijența, superficialitatea, lenea și risipa îți ucid Kut-ul.

În timp ce vorbea cu bătrânul șaman, Fishbone simțea o tensiune neobișnuită crescând în interiorul lui. Ochii începură să-i strălucească, iar el se umplu cu o cantitate mare de energie. Vroia  brusc să strige, să râdă fără motiv și să înceapă să facă nebunii.

Te-a pătruns puterea rădăcinii de aur, zise Altai kam. Acum îți e imposibil să stai jos. Trebuie să te miști. Du-te în pădure să tai lemne.

Fishbone se duse în pădure și îndeplini această sarcină cu mare ușurință. Un foc îi ardea plexul solar, locul unde locuiește Kut, deși era afară, iar vremea era rece. Alerga în interiorul pădurii, râdea, făcea nebunii. În cele din urmă își scoase hainele și făcu o baie în zăpada groasă. Nu existau în el gânduri despre viitor sau trecut.

Nu exista decât un singur lucru, senzația și sentimentul că el era plin de putere. Când se întoarse în cort era ceva mai calm. Își dădu din nou hainele jos și se așeză lângă foc.

Acum călătorește în viitor, la Ulgen, spuse șamanul. Vezi și creează-ți viitorul, umplându-l cu energia și puterea ta, pentru ca evenimentele pe care ți le dorești să se manifeste mai repede.

Fishbone făcu din nou kamlanie și călători în lumea superioară, în viitorul care era pictat pe tobă. Plecă în călătorie însoțit de ajutoarele sale spirituale. Luă calea râului cosmic. Călători pe râul cosmic în sus până când ajunse la izvoare, în muntele Altin Tu. În acest munte intră în lumea viitorului. În această lume trăiau umbrele evenimentelor, situațiilor, lucrurilor și oamenilor din viitor. Toate aceste lucruri se formau acolo înainte de a veni în lumea prezentului. Ele apăreau dintr-o ceață vie, care exista pe vârful muntelui. Acolo l-a întâmpinat un reprezentant al lui Ulgen.

Oh, Mare Spirit Aiik! întrebă Fishbone, arată-mi situațiile și condițiile pozitive pe care trebuie să le perceapă sufletul Bos pentru a le aduce la viață și a le apropia de manifestare!

Aiik i-a arătat situațiile pozitive, transmiterea de cunoștințe șamanice oamenilor și el le-a umplut cu Kut-ul lui. După asta, aceste situații începură să se contureze din ceață și să devină ca niște nori groși.

Da, nu ai încă suficient Kut ca să le aduci la viață, zise Aiik. Dar sufletul tău, Bos, este deja în interiorul acestor situații și, în curând va crea foarte clar imaginea acestor evenimente viitoare. Direcționează-ți energia și puterea către ele și atunci ele se vor manifesta, spuse Aiik și cu aceste cuvinte îl trimise pe Fishbone înapoi pe pământ.

Fishbone, când își veni în fire, își dădu seama că era din nou în cortul șamanului. Început atunci să îi povestească bătrânului călătoria lui cu mare bucurie.

Nu trebuie să fii atât de entuziasmat, îi zise Altai Kam, situațiile pe care le-ai văzut se vor manifesta, da, dar după ce vor părăsi din nou lumea manifestării pentru a merge în lumea lui Erlik, va trebui să te detașezi din nou de ele. E mai bine să cultivi în primul rând detașarea.

Fishbone rămase tăcut cântărind ceea ce tocmai auzise.

Dar atunci, nu ar fi mai greu să atrag și să manifest aceste situații din lumea viitorului? întrebă Fishbone

Bineînțeles, dorința, pasiunea sau lăcomia te poate ajuta să apuci și să tragi spre tine situațiile dorite. Dar după ce s-au manifestat pe pământ, evenimentele încep deja să se îndrepte spre trecut, încep să îmbătrânească. Mai mult, intențiile altor persoane vor amenința manifestările și indiferent de cât de mare Kut ai, nu va fi niciodată suficient ca să mențină intacte și să păstreze pentru totdeauna toate situațiile, lucrurile și oamenii din viața ta. Mai devreme sau mai târziu, Erlic le va lua. El dă bogăție oamenilor numai în scopul de a-i influența și de a-i testa și, într-un sfârșit, de a le atrage sufletul în plasa lui. Te va trage pe tine și puterea ta în lumea lui. Așa că fii atent, râul ăsta care pornește din munții Ulgen, se termină în oceanul suferințelor din lumea de jos în care te va duce și pe tine dacă nu vei fi suficient de detașat.

Curând toată lumea s-a dus la culcare. Totuși, lui Fishbone nu îi era somn. Puterea rădăcinii îl influența încă și îl făcea să simtă o iritare ciudată. Începu să se gândească la femei. În timp ce intra încet în lumea somnului, adormi visând scene sexuale. Când se trezi, auzi vocea lui Altai Kam.

Rădăcina te irită, se adună Kut în interiorul tău. Totuși vezi în ce direcție te poartă mintea? Vrea să te direcționeze către multiplicare, către perpetuarea speciei tale. Dar acest scop al naturii nu este atât de valoros pentru un șaman. El trebuie să dea naștere mai întâi sufletului Siour, dublul său geamăn, corpul lui de nemurire și libertate, iar apoi va vedea dacă vrea să dea naștere la copii.

Dar Altai Kam ai spus că am un suflet Siour.

Ai, dar este încă ca un embrion, ca o sămânță. Seamănă cu un nor. Trebuie să se îngroașe, solid ca apa sau chiar mai bine ca piatra. Numai atunci Erlic te va lăsa în pace și nu te va trage în jos în lumea lui, nici chiar după ce corpul tău fizic moare.

Ce trebuie să fac, a întrebat tânărul șaman, ca să creez sufletul nemuritor Siour?

Ca să poți face asta, trebuie să ridici Kut-ul care există din burtă până la gât, unde rezidă Siour și acolo să creezi corpul Siour în vis.

Dar cum voi face acest lucru? întrebă Fishbone

Pentru asta ai nevoie să înveți să faci călătorii șamanice în timp ce visezi. În același mod în care zbori cu ajutoarele tale spirituale în ritualul kamlanie, trebuie să înveți să îți acționezi și să îți controlezi sufletul Siour în visele tale. Și atunci nu te vor îngropa în interiorul pământului, ci te vor pune în Arankas (mormânt samanic,) ca pe vechii șamani, ceea ce înseamnă, pur și simplu, că nu vei merge în pământ, ci vei merge în ceruri.

Fishbone se  concentră la baza gâtului și începu adoarmă încercând să transfere Kut-ul și pregătindu-se pentru Kamlanie din vis. Fishbone adormi astfel și apăru în vis. Încerca să-și amintească ce trebuia să facă. În cele din urmă și-a dat seama că adormise și că trebuia să facă kamlanie. Apăru imediat cu o uniformă și o tobă. Încercă să facă o Kamlanie, dar scenele din vis se schimbau rapid încercând să-i abată atenția de la ceea ce făcea. Uită că visa și începu să facă kamlanie pe o stradă din interiorul unui oraș aglomerat. Oamenii mergeau în jurul lui și se lăsă dus de val. Apoi, a fost transferat dintr-o dată în casa lui, a uitat de kamlanie și s-a lăsat prins de alte scene de acolo. Și apoi, într-o clipită, apăru Altai Kam.

Ce face el aici? se întrebă Fishbone

Își aminti brusc că visa și că scopul lui era să facă Kamlanie.

Vezi ce fel de Siour ai? îl întrebă Altai Kam și îi arătă reflexia într-o oglindă.

Fishbone arăta ca un nor de aer având forma unui om

Da sufletul Siour nu s-a format încă, a declarat bătrânul șaman, și nu ai devenit încă nemuritor.

Somnul se sfârși și se trezi din nou în cort. Era dimineață și Altai Chi făcea ceva în jurul focului. Era întors cu spatele la el.

Ce s-a întâmplat, ți-ai văzut Siour-ul? întrebă, fără să se întoarcă. Să-ți întărești Siou-ul este un obiectiv foarte important.

Și ce dacă? Dacă nu îmi dezvolt Siour-ul voi muri? întrebă tânărul șaman. Și ce se va întâmpla după moarte?

Toate sufletele voastre vor zbura ca rațele, a răspuns Altai Kam. Bos–ul tău te va direcționa spre cer și vei zbura acolo intrând în interiorul capului altor persoane. Tios-ul tău va merge sub pământ și va rămâne acolo pentru totdeauna. Și dacă te vei identifica cu Tios-ul, atunci și tu vei merge în această lume întunecată. Iar acolo vei trăi cu ziua de ieri, repetând la nesfârșit viața pe care o trăiești acum. Pentru că ceea ce este mort aici, acolo trăiește. Ce aici este rupt, în lumea lui Erlik este intact.

Deci ce sunt eu? întrebă Fishbone

Asta e o întrebare adevărată, răspunse Altai Kam, încă ești doar un nimic, ești încă plin de gânduri stupide, amintiri și emoții. Dar, dacă te vei trezi și te vei conștientiza în afara corpurilor, gândurilor, sufletelor și sentimentelor, vei înțelege că ești Spirit, AIU care doarme în interiorul infinitului. Tu exiști simultan în trecut, în prezent și în viitor. Ești întregul Univers, dar pentru tine toate acestea sunt acum doar cuvinte și nimic mai mult. Iar cuvintele nu au niciun sens, trebuie să te simți toate aceste lucruri despre care ți-am spus, îi zise bătrânul dând un ton foarte important cuvintelor sale.

Dar cum este posibil ca eu să fiu Universul? întrebă Fishbone.

Uite-așa, îi explică bătrânul șaman, de la buric în jos este lumea lui Erlic. De la gât în sus este lumea lui Ulgen. Dar, de la buric până la umeri este lumea prezentului. Coloana vertebrală este arborele cosmic și aici, a spus șamanul, lovindu-l cu un băț de lemn în partea de sus a capului, locuiește AIU, aici este lumea lui Tengri. Această ultimă lume acoperă, în același timp, tot corpul.

Cum îmi voi da seama că Spiritul AIU e interiorul meu? Întrebă Fishbone.

Hai să încercăm, a spus bătrânul și a scos din buzunarul de piele homuz oferindu-i-l lui Fishbone. Joacă-te!

Fishbone luă Homuz-ul, îl băgă în gură și începu să lovească placa de metal cu degetul. Vibrația Homuz-ului îi umplut complet capul.

Încearcă să nu te gândești la nimic, cine ești, unde ești. Și rămâi doar în aici și acum, cântând: „Aiu! Aiu! ” Lasă homuz-ul să producă sunetul ăsta și tu doar fii Aiu. Treaz!

Fishbone începu în tăcere pentru a crea sunetul Aiu cu gura. Sunetul îi rămase în cap lui și creă vibrații. Dintr-o dată se auzi un sunet ca de clopot și sunetul reverberă în partea de sus a capului. În acest moment, Fishbone deveni ceea ce a fost mereu, observator, ochiul-conștiință care se uita prin ochii corpului său, asculta prin urechi, observa gândurile și imaginile mentale, simțea emoțiile și senzațiile corporale. Înainte se identifica cu toate acestea, iar acum se uita doar și se conștientiza separat de toate acestea. Se afla în aici și acum și în același timp, ieșise complet în afara timpului. Era aici și în același timp în afara spațiului și timpului, în afara dimensiunii. Era mic cât un punct și mare cât spațiul infinit. Și nimic nu exista cu adevărat dincolo de asta, orice altceva reprezenta doar imagini care apar în gol, se formează în ceață, doar fantome. Nimic era real, nimic nu exista cu adevărat. Era doar unul în fața acestui infinit absolut. Deveni Tengri însuși, se dizolvă în El. Lumea era o fantomă, fantoma pe care hrănea și păstra cu el, cu identitatea lui, cu atașamentul lui. În același fel în care ne menținem visele în timp ce dormim, dar atunci când ne trezim, visele dispar ca ceața.

Fragment extras din cartea Învățături spirituale pentru putere personală, iubire și dezvoltarea conștiinței. Autor: Northern Deer Alexander

Cu dragoste,

The World of Wisdom & Spiritual Adventure – Romania

 

 

Publicat de Cornelia Alina Constantin

Terapeut, ghidul sufletului tău pe calea dezvoltării personale și trezirii spirituale. Pasionată de această creație fascinantă care este ființa umană, mereu în căutarea potențialului său cel mai înalt, a esenței sale unice Dumnezeu. Un simplu om intre oameni!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: